Användare

Chapter 4-We are murdered by the state

My deathbed obedience continues with ever worse pain and ever greater nerve collapse and tissue death.Before I was injured, I experienced health care as something positive.For the most part, they have met me on a respectful and normal way.Thanks to the positive image of health care, I have had the same positive image immediately, even … Fortsätt läsa Chapter 4-We are murdered by the state

Kapitel 4-Vi blir mördade av staten

Mitt dödsbädd lydande fortsätter med allt värre smärta och allt större nervkollaps och vävnadsdöd.Innan jag blev skadad så upplevde jag vården som något positivt.För det mesta har de möt mig på ett respektfullt och normal set.Tack vare den positiva bild av vården har jag haft direkt samma positiva bild även om det hela Svenska samhället … Fortsätt läsa Kapitel 4-Vi blir mördade av staten

Chapter 6-The state kills people who are being investigated for crimes 2019-07-26

This Swedish state harms an individual unnoticed in the same way as you get eaten by Pirayor.Being bitten by a Piraya a man can survive, but being bitten by a dozen Pirayas cannot be survived because the body gets eaten.To receive the deadly blow in a dozen different ways at the same time as I … Fortsätt läsa Chapter 6-The state kills people who are being investigated for crimes 2019-07-26

Chapter 7-The death penalty of the Swedish state

The death penalty exists throughout the world, it exists and has existed at all times.In Sweden, the death penalty is widely used as standard by all different electrical appliances.The state has built a lead for itself through all its institutions against ordinary people where the state is hundreds of steps ahead of ordinary people and … Fortsätt läsa Chapter 7-The death penalty of the Swedish state

Chapter 11-Mankind’s false moral values

All public figures are quick to show their commitment on television how they care and stand for young people who have been subjected to sexual abuse, bullying and abuse.They show their commitment with compassion and empathy for the suffering of young people in TV and media, while when the same young people may have been … Fortsätt läsa Chapter 11-Mankind’s false moral values

Chapter 13 -The Truth About Psychiatric Care 2019-10-20

1 When one has been injured with one of the all dozen electrical death appliances then the state recognizes even harm by providing all available pain relief medications,but when you say that you want the public health to certify the injuries so that you can sue them in court then it is a sudden stop.Then … Fortsätt läsa Chapter 13 -The Truth About Psychiatric Care 2019-10-20

Chapter 12 -They have nailed nails in the coffin of my death

1 There is nothing more dangerous than large crowds of people who have realized that power holders are depriving fundamental human rights and their freedom.People readily realize the truth when power violates their human rights by enacting laws where power obviously violates people's human rights and their freedom,where they come to prison and take them … Fortsätt läsa Chapter 12 -They have nailed nails in the coffin of my death

Kapitel 12 Svensk -2019-08-29

1 Det finns inget mer farligt än stora folkmassor som har insett att makthavare håller på att frånta de grundläggande mänskliga rättigheter och deras frihet.Folk inser sanningen lätt när makten kränker deras mänskliga rättighet genom att stifta lagar där makten uppenbart bryter mot folks mänskliga rättigheter och deras frihet,där de kommer fängsla och föra de … Fortsätt läsa Kapitel 12 Svensk -2019-08-29

ECT Uppdaterad 2020-04-18

ECT behandling är mord.Staten använder den som cover för att ha tillåten försäljning av Taser och apparater 9 volt som är lagda i alla segment i samhälle och de nämns aldrig i medier så att folk kan bli mördade.Psykiatriska vården är staten.Deras diagnoser på olika psykiska sjukdomar är en fantasi som staten har kommit på … Fortsätt läsa ECT Uppdaterad 2020-04-18

Träning av muskler med elektrisk ström 2019-12-11

Träning av muskler är det samma dödsfälla.Istället att träna muskler så kommer man gå till samma öde rätt in i döden.Man tränar på gym och med det här kommer man begå självmord till slut.Om du har klätt på dig det här statliga trojan häst (nerv gift) då får du nerver dö i hela kroppen.Alt kommer … Fortsätt läsa Träning av muskler med elektrisk ström 2019-12-11

TASER -uppdaterad 2020-07-21

Polisen ljuger när de säger att TASER räddar liv. De skjuter en med elektrisk chock på 1000 volt vad jag förstår i ett antal sekunder. Det elektriska ström bränner nerver vid kontakt på huden, sen går det rätt igenom kroppen. Det skadar permanent på en enda gång nerver, blodkärl, muskelceller och inre kroppsorganen. Det första … Fortsätt läsa TASER -uppdaterad 2020-07-21

Estim apparat som har let mig i döden.Uppdaterad med text 2019-12-10

1 Den här apparat har jag köpt på http://www.Sinful.se, av de här massmördare: utan att jag fick någon varning att den apparat kommer att få kroppen hos mig och nerver att dö,där skador uppstår direkt vid första kontakt med den dödliga apparat.Det här är det mest onda och mest skadliga dödsfälla i mänsklighetens historia som … Fortsätt läsa Estim apparat som har let mig i döden.Uppdaterad med text 2019-12-10

Kapitel 9 -Kriminella 2019-08-07

De elektriska skador som jag har,äter upp min kropp.Det äter upp även mitt hjärna och förstånd.Varje dag känner jag som att jag befinner mig i döendes slut skedde.Det känns ständigt att min tid som levande har runnit ut.Det finns och har aldrig funnits en enda människa eller någon levande organism som har känt ett sådant … Fortsätt läsa Kapitel 9 -Kriminella 2019-08-07

Kapitel 7-2019-08-01

Dödsstraff finns i hela världen,den finns och har funnits i alla tider.I Sverige används dödsstraff flitigt som standard genom de alla olika elektriska apparater.Staten har byggt försprång åt sig genom alla sina institutioner gentemot vanlig folk där staten ligger hundratals steg före vanlig folk och vi vanlig folk har ingen chans att vi kan försvara … Fortsätt läsa Kapitel 7-2019-08-01