Användare

Utvalda

Psykiatrin, Covid-19 pandemi, Morgellons, Religion, Politik, Revolution

World power and rich elite - An Industry of Death 1 Jag tror att jag har insett hela sanningen om världen och jag har insett alla lögner som världens makt och rika eliten använder för att mörda oss vanligt folk med, på den här planet. Det här är det mest viktiga och kanske den sista … Fortsätt läsa Psykiatrin, Covid-19 pandemi, Morgellons, Religion, Politik, Revolution

Utvalda

Psychiatry, Covid-19 Pandemic, Morgellons, Religion, Politics, Revolution

World power and rich elite - An Industry of Death 1 I believe I have realized the whole truth about the world, and I have realized all the lies that the world power and rich elite use to murder us ordinary people with, on this planet. This is the most important and maybe the last … Fortsätt läsa Psychiatry, Covid-19 Pandemic, Morgellons, Religion, Politics, Revolution

Utvalda

Sanningen som hela mänsklighet borde känna till

Böcker som Dr Robert Duncan och Dr John Hall har skrivit är de första böcker som jag har hittat på internet i min sökande efter orsak på min förstörda och avslutade liv genom voice of god weapons technology V2K injicerade röster i huvudet. Jag har läst Project: Soul Catcher: Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare … Fortsätt läsa Sanningen som hela mänsklighet borde känna till

Utvalda

Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System (kommer döda era barn)

Det här är kulmen på "Ondskan"! som kallar sig för demokrati där alla människor har lika värde, mänskliga rättigheter, att leva i frihet och att uttala si fritt, medan absolut inget av detta existerar i verkliga livet. Det här video är det ultimata bevis som borde kunna öppna ögonen på oss alla vanliga folk världen … Fortsätt läsa Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System (kommer döda era barn)

Utvalda

Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System (will kill your children)

This is the culmination of "Evil"! which calls itself a democracy where all people have equal value, human rights, to live in freedom and to express themselves freely, while absolutely none of this exists in real life. This video is the ultimate proof that should be able to open the eyes of all of us … Fortsätt läsa Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System (will kill your children)

Utvalda

Psychological and physical state torture on Julian Assange and civilian population. 2020-08-14

(Assange Update: Fashion Designer Vivienne Westwood stages Protest & Psychological Torture Exposed) (https://www.youtube.com/watch?v=8aSJCI-ik7Q&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=2&t=0s) https://www.youtube.com/watch?v=8aSJCI-ik7Q&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=2&t=0s -Torture and suffering by Julian Assange. Torture is a psychological process. It is an instrument or tool to cause pain and suffering on state target to influence him in such a way as to force him to admit crime, to punish … Fortsätt läsa Psychological and physical state torture on Julian Assange and civilian population. 2020-08-14

Utvalda

Psykologisk och fysisk statlig tortyr på Julian Assange och civil befolkning. 2020-08-14

(Assange Update: Fashion Designer Vivienne Westwood stages Protest & Psychological Torture Exposed) (https://www.youtube.com/watch?v=8aSJCI-ik7Q&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=2&t=0s) https://www.youtube.com/watch?v=8aSJCI-ik7Q&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=2&t=0s -Tortyr och lidande av Julian Assange. Tortyr är psykologisk process. Det är instrument eller verktyg att förorsaka smärta och lidande på statlig måltavla för att påverka honom på sådant sätt att tvinga honom att erkänna brott, att straffa honom för påstod … Fortsätt läsa Psykologisk och fysisk statlig tortyr på Julian Assange och civil befolkning. 2020-08-14

Utvalda

The truth I chose not to say then-2020-07-13

I generally feel physically chronically ill, in the same way as when you have a high fever and severe flu. I also feel chronically mentally ill due to electrical damage destroying psychologically mental ability to be able to think clearly and whole mental senses. My body and soul are in disarray. The body and senses … Fortsätt läsa The truth I chose not to say then-2020-07-13

Utvalda

Sanningen jag valde inte säga då – 2020-07-13

Utöver allt som jag har berättat om hur dåligt jag mår nu så kan jag tilläga att Jag känner mig allmänt fysiskt kronisk sjuk, på samma sätt som när man har hög feber och svår influensa. Jag känner mig även kroniskt psykiskt sjuk på grund av att elektriska skador förstör psykologisk mentala förmåga at kunna … Fortsätt läsa Sanningen jag valde inte säga då – 2020-07-13

Utvalda

George Floyd protests: Police officers fired for excessive force in Atlanta

(https://www.youtube.com/watch?v=kye0JquJ5A4&list=WL&index=76&t=0s) https://www.youtube.com/watch?v=kye0JquJ5A4&list=WL&index=76&t=0s Do you know why the police use violence completely unprovoked? They provoke people so that they have the right to intervene with violence. It is not about violence where they beat people with baton and it is not about police harassment. It's about what nobody speaks a word about. It's about Taser. when … Fortsätt läsa George Floyd protests: Police officers fired for excessive force in Atlanta

Utvalda

George Floyd protests: Police officers fired for excessive force in Atlanta

(https://www.youtube.com/watch?v=kye0JquJ5A4&list=WL&index=76&t=0s) https://www.youtube.com/watch?v=kye0JquJ5A4&list=WL&index=76&t=0s Vet ni varför polisen använder våld helt oprovocerat? De provocerar folk så att de har rätt att ingripa med våld. Det handlar inte om våld där de misshandlar folk med batong och det handlar inte om polis trakassering. Det handlar om det som ingen talar et ord om. Det handlar om Taser. när … Fortsätt läsa George Floyd protests: Police officers fired for excessive force in Atlanta

Utvalda

The cause of death for Bruce Lee and Nikola Tesla’s life -updated 2020-06-03

updated with text at the end of posts 2020-06-03 Europe boasts about how human rights, humanism and democracy are protected in Europe. Europe boasts about how the death penalty has been abolished in Europe, while in reality it is not at all true. Europe has camouflaged the death penalty to something hidden and harmless. What … Fortsätt läsa The cause of death for Bruce Lee and Nikola Tesla’s life -updated 2020-06-03

Utvalda

Dödsorsaken till Bruce Lee och Nikola Teslas liv- uppdaterad 2020-06-03

uppdaterad med text på slutet av inlägg 2020-06-03 Europa skryter om hur det i Europa vårdas mänskliga rättigheter, humanism och demokrati. Europa skryter om hur dödsstraff är avskaffat i Europa, medan i verklighet det är inte alls sant. Europa har kamouflerat dödsstraff till något dold och ofarligt. Vad kan ge en människa dödsstraff? Det är … Fortsätt läsa Dödsorsaken till Bruce Lee och Nikola Teslas liv- uppdaterad 2020-06-03

Utvalda

Anders Behring Breivik and terrorism – updated 2020-03-28 with the truth that I have not mentioned before

1 When I think back on my life and if I should describe it one last time in this blog, then it has gone in this order. I was born healthy and whole in body and soul, but was from the beginning short growth, anorectic anemic and morbid. As a child, I struggled with life's … Fortsätt läsa Anders Behring Breivik and terrorism – updated 2020-03-28 with the truth that I have not mentioned before

Utvalda

Anders Behring Breivik och terrorism uppdaterad 2020-03-28 med sanningen som jag har inte nämnt tidigare

1 När jag tänker tillbaka på mitt liv och om jag ska beskriva den en sista gång i den här blogg, då har den gått i denna ordning. Jag var föd frisk och hel i kroppen och själen, men var från första början kårt vext, anorektisk anemisk och sjuklig. Som barn kämpade jag mot motgångar … Fortsätt läsa Anders Behring Breivik och terrorism uppdaterad 2020-03-28 med sanningen som jag har inte nämnt tidigare

Utvalda

See Elon Musk’s Neuralink presentation (They delete text that I have written Updated again on 2020-01-29)

Peter Breggin is right when he says that neuro link will have negative consequences for the person who puts it on their brain. If I understand correctly, he states that there will be some kind of brain chaos that is not really true. What he does not say is that the weak electrical stimulation impulses … Fortsätt läsa See Elon Musk’s Neuralink presentation (They delete text that I have written Updated again on 2020-01-29)

Utvalda

Se Elon Musks Neurolink – presentation (De raderar text som jag har skrivit Uppdaterat på nytt 2020-01-29)

Peter Breggin har rätt när han säger att neuro link kommer få negativa konsekvenser för den person som kopplar det på sin hjärna. Om jag förstår rätt, han påstår att det kommer bli någon slags kaos i hjärna som är inte riktigt sant. Det som han inte uttalar är att det svaga elektriska stimulering impulser … Fortsätt läsa Se Elon Musks Neurolink – presentation (De raderar text som jag har skrivit Uppdaterat på nytt 2020-01-29)

Utvalda

Akupunktur elektrisk penna- Uppdaterad 2020-01-05

Så länge mänsklighet har existerat, så länge har det alltid funnits folk som vill förtjäna pengar på folks lidande, utan att ta hänsyn till det fara som deras bedrägeri utgör för folks hälsa och liv. Mäktiga regering mördare där uppe har genom historien kommit på de mest avskyvärda horribla sätt på att straffa och ta … Fortsätt läsa Akupunktur elektrisk penna- Uppdaterad 2020-01-05

Utvalda

Acupuncture electric pen- updated 2020-01-05

As long as humanity has existed, as long as there have always been people who want to earn money from people's suffering, without taking into account the danger that their fraud poses to people's health and life. Powerful government killers up there have throughout history come up with the most heinous horrible ways to punish … Fortsätt läsa Acupuncture electric pen- updated 2020-01-05

Utvalda

Kapitel 5-Här sa jag allt 2019-12-09 tillagt text och uppdaterad med sanningen

1 Det som har hänt mig,har jag inte ens i min vildaste fantasi föreställa mig att Sverige är en så ond samhälle.På sådan ondska var jag inte beredd på. Jag kan inte få det i min huvud att jag har blivit utsatt för brott,att jag har blivit skadad till 100 % handikapp och det av … Fortsätt läsa Kapitel 5-Här sa jag allt 2019-12-09 tillagt text och uppdaterad med sanningen

Utvalda

Chapter 5-Here I said everything 2019-12-09 Added text and updated with the truth

1 What has happened to me, I do not even in my wildest imagination imagine that Sweden is such a evil society.I was not prepared for such evil.I can not get it in my head that I have been exposed to crime, that I have been harmed to 100% disability and that by none other … Fortsätt läsa Chapter 5-Here I said everything 2019-12-09 Added text and updated with the truth

Utvalda

Electrical stimulation apparatus that has led me to death.Updated with text 2019-12-10

I bought this appliance at http://www.Sinful.se, of these mass murderers: without being given a warning that the appliance will cause my body and nerves to die, where injuries occur directly upon first contact with the deadly appliance.This is the most evil and most harmful death trap in human history that is so harmful that it … Fortsätt läsa Electrical stimulation apparatus that has led me to death.Updated with text 2019-12-10

Utvalda

Chapter 13 -The Truth About Psychiatric Care 2019-10-20

1 When one has been injured with one of the all dozen electrical death appliances then the state recognizes even harm by providing all available pain relief medications,but when you say that you want the public health to certify the injuries so that you can sue them in court then it is a sudden stop.Then … Fortsätt läsa Chapter 13 -The Truth About Psychiatric Care 2019-10-20

Utvalda

Chapter 12 -They have nailed nails in the coffin of my death

1 There is nothing more dangerous than large crowds of people who have realized that power holders are depriving fundamental human rights and their freedom.People readily realize the truth when power violates their human rights by enacting laws where power obviously violates people's human rights and their freedom,where they come to prison and take them … Fortsätt läsa Chapter 12 -They have nailed nails in the coffin of my death

2019-07-19 Nu tror jag att jag har sagt allt som jag hade sega

1 Det som har hänt mig har jag inte ens i min vildaste fantasi föreställa mig att Sverige är en så ond samhälle.På sådan ondska var jag inte bered på.Jag kan inte få det i mitt huvud att det har begåtts brott på mig,gång efter gång och att jag blir dessutom tystad när av staten.Jag … Fortsätt läsa 2019-07-19 Nu tror jag att jag har sagt allt som jag hade sega

Sanningen som hela mänsklighet borde känna till

Böcker som Dr Robert Duncan och Dr John Hall har skrivit är de första böcker som jag har hittat på internet i min sökande efter orsak på min förstörda och avslutade liv genom voice of god weapons technology V2K injicerade röster i huvudet. Jag har läst Project: Soul Catcher: Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare … Fortsätt läsa Sanningen som hela mänsklighet borde känna till

Smärtlindring apparater med elektrisk ström

Smärtlindring apparater är samma döds redskap som det som jag har skadats av.Här brinner det nerver i huden muskler och det bränner även nerver i ryggrad.Det döds kollaps som kommer är identisk med det som jag har blivit utsatt för.Person med de skador kommer att dö också.Döende process som kommer är identiskt med det jag … Fortsätt läsa Smärtlindring apparater med elektrisk ström

Lethal Transcranial magnetic stimulation TMS 2020-05-02

Here is one good example of how the state, through advertising, puts out in the media an extremely harmful and deadly method in the long term that claimed care for mental illness depression without showing any critical research, if it can be dangerous to the human body. If you search on Google then you only … Fortsätt läsa Lethal Transcranial magnetic stimulation TMS 2020-05-02

Dödlig Transkraniell magnetstimulering TMS 2020-05-02

Här är en till bra exempel hur staten genom reklam läger ut i medier en extremt skadlig och dödlig metod på sikt som påstod vård mot psykisk sjukdom depression utan att visa över huvud taget någon kritisk forskning, om det kan vara farligt för mänskliga kroppen. Söker man på Google då får man fram bara … Fortsätt läsa Dödlig Transkraniell magnetstimulering TMS 2020-05-02

Foot detox through electrical curren

Here we have it again, a new area where electric current can be used as a foot bath detox. (Guy Tries A Foot Detox) (https://www.youtube.com/watch?v=6W2zEpwm-tM) https://www.youtube.com/watch?v=6W2zEpwm-tM People suffer, who have bodily diseases such as rheumatism and so on. They take all the help they need to feel good physically. It is not their fault if … Fortsätt läsa Foot detox through electrical curren

Fot detox genom elektrisk ström

Här har vi det igen, ett nytt område där elektrisk ström kan användas till som fot bad detox. (Guy Tries A Foot Detox) (https://www.youtube.com/watch?v=6W2zEpwm-tM&t=1s) https://www.youtube.com/watch?v=6W2zEpwm-tM&t=1s Folk lider, som har kroppsliga sjukdomar som reumatism och så vidare. De tar till alla hjälp medel får att må bra kroppsligt. Det är inte deras fel om de går … Fortsätt läsa Fot detox genom elektrisk ström

Exercise of muscles 2019-12-11

If you've been dressed this state trojan horse (nerve poison) then you get nerves die throughout your body.Everything will happen the first time you connect electrodes to your body.It's about minutes where each electrical impulse cuts nerves throughout the body to death.After a year, pain will always come and with it comes the worst mental … Fortsätt läsa Exercise of muscles 2019-12-11