Se Elon Musks Neurolink – presentation (De raderar text som jag har skrivit Uppdaterat på nytt 2020-01-29)

Peter Breggin har rätt när han säger att neuro link kommer få negativa konsekvenser för den person som kopplar det på sin hjärna. Om jag förstår rätt, han påstår att det kommer bli någon slags kaos i hjärna som är inte riktigt sant. Det som han inte uttalar är att det svaga elektriska stimulering impulser kommer bränna neuroner och hjärnvävnad och det är bara början på slutet av liv, för den person som har blivit lurad att koppla det apparat på sin hjärna. Att prata om skador där elektrisk ström orsakar på mänskliga kroppen medan man inte är skadad själv av det, är inte samma sak som när man är skadad och när man lider till döds av de skador dag och natt. Dr. Peter Breggin är halv vägs ut med sanningen, av 100% har han avslöjat sanningen 50%. Det som Peter säger att elektrisk ström på så låg strömstyrka har samma påverkan på hjärna som kroppens egen hjärna signaler, fast i det här fall kommer man få omvänd signal som är inte kompatibel med hjärna och då kommer hjärna få någon slags kaos i huvudet, så är det inte ens i närhet av sanningen. Det är mycket värre än så. Det låter vettigt, ner man visualiserar det i sin fantasi, om hjärna hade varit en maskin eller dator, då hade det funkat så. I verklighet hade det varit sant om det hade inte varit för en liten detalj. Först och främst det nämns inte någonstans på hela internet, att strömstyrka på låg volym är skadligt för mänskliga kroppen. Det är det stora hemlighet som stater håller tyst om. ECT är berättigad anledning till tillåten existens av de oändliga olika apparater med påstod olika användnings syfte. Allt det är brott mot mänsklighet likvärdig med alla förintelseläger och mas gravar, där folk har blivit mas mördade hela familjer tillsammans med sina barn. Alla de existerande elektriska apparater som påstods stimulerar mänskliga kroppen är bara ett verktyg som staten använder för att utplåna en medborgare ur samhället och samtidigt det levande värld. Så kallade elektrostimulering, är det värsta av det värsta, trojanhäst verktyg som har existerat någonsin i hela mänskliga historien på hela planet i statens händer för likvidering av människor kroppsligt och mentalt på samma gång. Skador som de apparaterna orsakar på kroppen är så fruktansvärda att man går raka vägen utan återvändo in i graven. Min blogg är skriven på grund av det lidande som elektrisk apparat på 9 volt har orsakat på min kropp, som dör nu och fråntar mig även mitt förstånd, som blir konsumerad och försvinner för alltid. Mitt jag, försvinner på grund av det känselförlust och den konstanta smärta som blir och har blivit outhärdligt. Jag klarar inte leva med det här lidande som blir barra starkare med tiden och här är den punkt där jag krockar med Dr Peter Breggin kamp mot ECT.

(A Menace So Horrific, It Surpasses Psychiatry – The Dr. Peter Breggin Hour – Jan 8, 2020)

(https://www.youtube.com/watch?v=iPl65AJ387s)

 Det som Peter Breggin pratar om är att ECT är skadligt och inget annat, medan i verklighet alla de olika apparater på låg strömstyrka är direkt dödliga på så sätt att smärta som kommer efter ett år blir bara värre med tiden, medan kroppen dör, den smärta konsumerar mitt psyke. Det utraderar alla mänskliga drag och egenskaper som har karakteriserat mig som en individ. Jag dör på fysiskt sätt och jag dör på mentalt sätt också. Jag lider allt mer och mer och till slut kommer jag kanske begå självmord. Det är inte så att jag inte är enligt mina klara sinnen och jag är inte en fara för andra människor. Det är ungefär som om någon slår mig dag och natt och frågan är hur länge jag klarar av det tortyr. Vanligtvis stater i detta fall om folk blir slagna klassar det som kriminell tortyr, för det är uppenbart även för vem som helst att det är brott. Men tänk på att jag har polis anmält den apparat som jag har köpt på http://www.sinful.se och polisen la ner min anmälan, där de säger att det saknas bevis. Jag har berättat allt redan om ni har läst allt. Staten skyddar det här värsta av det värsta vapen, genom att blockera mig och alla andra människor som har blivit skadade som jag. I hela mitt liv fram till den dag då jag skadade mig var jag helt normalt. Jag trodde på mänsklighet, kände hopp för framtid, jag kunde skratta, känna glädje och vara glad. Jag kunde känna lycka. Jag var en människa, som lever närvarande till 100% i den verklighet som vi går i när vi är vakna. Oro, ångest, sorg har jag känt bara när jag hade anledning för detta på grund av problem som uppkommer i mitt liv. Det är normalt att känna och reagera så. Det är vad karakteriserar oss som människor och så är det för varenda människa på den här planet. De känslorna använder psykiatriska vården för att lura oss och ge till oss vanligt folk olika diagnoser på psykisk sjukdom. Innan jag blev skadad kände jag aldrig hatet eller skräck. Staten genom hela samhälle och genom Psykiatriska vården och alla olika medier, skryter om att de känslorna är psykisk sjukdom. De bygger fördomar i oss folk och vi accepterar våra diagnoser som de har ålagts oss. Men sen jag blev skadad nu på slutet, det som jag känner är förlorade känsel, obehaglig till döds som sprider sig vidare i kroppen, den ofattbara outhärdliga smärta som de skadade nerver bombarderar min hjärna med, som får mig till att jag vrider mig i döds smärta dag och natt, varje sekund utan avbrott. När jag tänker på det liv som jag hade innan jag blev skadad, så hade Jag en frisk fult fungerande normalt kropp som vem som helst har. Det friska kropp har universum och nator, ekosystem på den här planetget mig och den svenska staten har tagit ifrån mig på 15 minuter för alltid. För detta universum är jag likvärdig lika mycket värd med de rikaste populära personligheter och storheter på den här planet. Jag var då en människa. Men nu de skadade nerver framkallar dygnet runt samtidigt känsel förlorad känsel som jag känner, dödlig smärta, sorg, oro, skräck, döds ångest, fullständig nedstämdhet, rädsla, fullständig hopplöshet, overklighetskänsla, vrede och allt det utan någon anledning. De skadade nerver tillverkar vrede och hat av sin natur fast jag har anledning att även känna vrede och hat på grund av att det är brott som jag har blivit utsatt för. Det är vad skadade nerver med elektrisk ström på svag strömstyrka framkallar för mig. Det enda som jag känner till är förlust av allt, kropp och själ. Förlust av alla mänskliga drag, förlust av mig som en man, förlust av mig som en människa och förlust av mig som levande varelse. Allt det känner jag även när jag sover. Glädje, skratt, hopp, lycka är borta för alltid. De skadorna har förändrat min personlighet fullständigt för alltid. Skadade nerver har berövat mig aktning som varje människa är föd med. Därför säger jag allt öppet på grund av att jag är redan död mentalt. Jag lever inte längre. Det här är inget liv utan det här är skräck dödsbädd. Staten genom det hela statliga systemet kallar oro, nedstämdhet, rädsla, sorg, när man inte är skadad med de alla elektriska apparaterna på svag strömstyrka för psykisk sjukdom, medan de inte uttalar ett ord om det här osynliga värld, det tillstånd när jag är skadad av det 9 volt apparat, som om det här hade aldrig existerat. Då kan ni förstå att det är ingen tillfällighet att de alla oändliga olika elektriska apparater med alla möjliga användnings syfte finns och existerar till försäljning till oss vanligt folk, medan det existerar ingen varning på vilka skador de apparaterna orsakar på kroppen. De säljs helt som ofarliga produkter och när man blir skadad då blir man blockerad av staten och hela statliga systemet. Medan staten straffar vanligt folk för det minsta lilla kriminella felsteg, de själva begår brott på oss och våra barn helt lagligt och staten skyddar de alla brottslingar som tillverkar och säljer det elektriska döden till oss alla som något helt ofarligt. Därför är det klart för mig att stater begår brott mot mänsklighet på vanligt folk genom de alla olika apparater, genom polisen och psykiatriska vården. Om du, Dr Peter Breggin vill slå mot ECT, då förstår jag inte hur kunde det undgå dig att du hade aldrig någonsin frågat dig, om ECT skadar hjärna hur påverkar då elektrisk ström nerver. Det verkar som att hjärna är viktig och sårbar medan nerver inte är viktiga, att nerver inte ens nämns någonsin av någon. Du genom dit kamp mot ECT och genom dina You Tube klipp har skjutit i tomma intet. Du har inte likats stoppa ECT användas på folk. Istället att du kritiserar ECT, du borde istället kritisera Elektroneurografi och Elektromyografi (EMG). Jag som har blivit skadad av elektrisk ström på svag strömstyrka har blivit skickad till det bedrägeri där de ska skanna mina nervskador. Erkänner du trovärdighet att Elektroneurografi och Elektromyografi är sann och att den verkligen skannar i verklighet omfattning av skador på nerver. Det Elektroneurografi är plåster som får munnen stäng på oss vanligt folk som har blivit skadade av de alla apparater.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6218

Det här är vad de skriver om:

BAKGRUND
 

Neurografi och EMG är neurofysiologiska metoder för utredning av skador och sjukdomar i det perifera nervsystemet samt vid utredning av muskelsjukdomar. Testningen kan inte ersätta anamnes och kliniskt status som är de viktigaste delarna för att komma fram till rätt diagnos. Något förenklat är neurografi en metod för att mäta ledningsförmågan i de perifera nerverna, medan EMG används för bedömning av den motoriska enhetens funktion. Undersökningstiden för neurografi respektive EMG varierar mellan 15–60 minuter vardera och beror på antalet nerver respektive muskler som ska undersökas.

(Jag har testat apparat i 15 till 20 minuter som säljs även nu lagligt och nu har jag skador i stora delar av kroppen. Nerver är integrerade tillsammans med muskler, där det finns ingen barriär som skiljer de åt varandra. Vad de påstår är som om de elektriska signaler strömmar bara igenom nerver som är dumhet. Blodströmmar genom blod vener och det kan man se på CT eller magnetröntgen. Men elektrisk ström strömmar inte bara genom nerver utan den går genom hela kroppen, och då våra närvar upplever det påstås svaga elektriska impuls på så sätt att man märker de impulser. Vad värst är att man upplever ingen smärta och det är det farliga där man förstår inte att man befinner sig i livsfaraforan det är för sent. Det första negativa symptom som man känner är dömning i den del av kroppen där man har kontakt med elektrod Plata. Även den dömning känns knappt som något stort skada. Men sen efter ett år sprider sig skador och smärta fullständigt oproportionellt där skada blir 40 gånger större en den punkt där dömning har uppstått. 15 till 60 minuter stimulering på svag strömstyrka är tillräckligt att skador på nerver, är garanterade. Det här skadar kroppen. Den diagram som kommer att ses och bedömas av en specialist är den största bedrägeri som staten har byggt för att ge laglig tillåtelse av existens av de alla andra apparater som har syfte bara för att skada kroppen. Den apparaten skickar elektriska impulser och den apparaten registrerar sina egna impulser. När patient kommer till sjukhus efter ett år och när patient börjar skylla på Neurografi undersökning som den skyldiga orsak till skador, då kommer sjukhusbedragare skylla på att patienten har kommit med skador på sina nerver innan undersökning med Neurografi. De ljuger och har ljugit till folk i alla tider efter som det här är brottslighet som stater begår på vanligt folk. De kommer black förneka allt, dessutom kommer de behandla denna patient som om han eller hon vare dom i huvudet. Psykiatriska vården har sagt till en kvinnlig patient, när hon klagade på skador som hon fick av ECT 700 volt, där de sa att ECT inte skadar hjärna och hur kunde då du bli skadad. Det här är staten som begår brott och de skyddar det med hela statliga systemet.) -De flesta patienter, inklusive barn, tolererar undersökningarna väl. Till barn ges ofta smärtstillande premedicinering och/eller plåster som bedövar huden. (Barn är det viktigaste verktyg som staten använder för att övertyga och lura folk in i graven. Om de ger det till barn då är det inte skadligt för vuxna. Det är det suggestiva statliga bedrägeriet. Staten bryr sig om våra barn. Politiker tar kort med barn när de ska gå genom parlamentröst vall. Här påpekar de att barn kommer få plåster mot smärta så att även smärta är något normalt som vi vanligt folk ska förvänta oss och att vi ska acceptera det. Jag kände ingen smärta och nu efter några år är jag döende.) 

-Vid vissa frågeställningar görs både neurografi och EMG, medan det vid andra frågeställningar räcker med den ena undersökningen. Om man redan vid klinisk undersökning har en stark diagnosmisstanke kan en smalare och mer riktad neurofysiologisk undersökning räcka, medan man i andra, mer oklara, fall får utreda bredare för att utesluta differentialdiagnoser. Omfattningen av utredningen kan skilja något mellan olika neurofysiologiska kliniker runtom i landet.

NEUROGRAFI
 

Genomförande

Vid neurografi, som oftast utförs av en biomedicinsk analytiker (BMA), ges svaga elektriska impulser över den nerv som ska undersökas. I flertalet fall görs mätningen genom elektroder som sätts på huden.Vid motorisk neurografi placeras elektroder för registrering över en muskel som den aktuella nerven innerverar. Ledningshastigheten i nerven, samt ledningsförmågan i det mest terminala avsnittet av nerven uppmäts, distal latens. För att även få en bild av ledningsförmågan i proximala delar av nerven så uppmäts så kallade F-svar, som återspeglar ledningsförmågan i nervens fulla längd, från framhorncell till muskel (t ex viktigt vid misstänkt Guillain-Barrés syndrom). Vid sensorisk neurografi stimuleras en sensorisk nerv elektriskt och registreringen sker över nerven en bit därifrån.Svarsamplituden återspeglar antalet fungerande axon och ledningshastigheten återspeglar myelinfunktion. Tolkningen av neurografin görs vanligen av läkare.
Indikationer
 Polyneuropati
Neurografi kan ge vägledning avseende typ av polyneuropati:
– Demyeliniserande
– Axonal
– Blandad
– Motorisk
– Sensorisk
– Förekomst av konduktionsblockeringar
– Akut polyradikulit
En ren tunnfiberpolyneuropati kan inte påvisas med neurografi, utan då krävs komplettering med andra tester, till exempel kvantitativ känselundersökning (KST).
 (bara en massa av expertord, som ska övertyga folk att det ligger forskning bakom denna behandling. Enligt de, elektrisk ström går inte genom kroppen med samma hastighet när nerver är skadade och ner never är oskadda. Dumhet, elektrisk ström utvecklar värme som skadar muskler och elektrisk ström känner ingen barriär mellan muskelvävnad och nerver. Om det hade varit så som de påstår, då skulle jag inte blivit skadad nu. Det Neurografi och Myografi är ett bedrägeri som är grund för tillåten existens av de alla elektriska apparater och till att stoppa folk från att bevisa att alt det tillsammans är en internationell brottslighet som stater använder för att driva folk till galenskap, självmord eller demonisering av sig själva, där folk på grund av det lidande blir tvungna till att prata så som jag gör nu.) -Historia Under renässansen började man att intressera sig för vetenskapen kring musklerna, de första framstegen inom muskelgenererad elektrisk teknik gjordes år 1666 av Francesco Redi. Elektriska signaler genom muskler är en metod som först testades på grodor, man fann att musklerna och elektricitet har ett stort samband med varandra – detta upptäcktes år 1791. Man depolariserade musklerna från en grodas lår genom att röra vid dem med metallspadar, upptäckten kallas numera för födelsen av neurofysiologi. År 1849 utfördes de första försöken med elektriska signaler genom muskler på människan. Först 1907 kom man fram till att man skulle använda sig av metallytad elektrod. Användningen av EMG med nålelektroder introducerades år 1950. (första framstegen år 1666 Elektriska signaler genom muskler är en metod som först testades på grodor och år 1791 har de fatat och upptäckt att elektricitet har ett stort samband med varandra genom att se när elektrisk ström får muskler till sammandragningar. – Man depolariserade musklerna från en grodas lår genom att röra vid dem med metallspadar.? Det säger allt om det Neurografi och om det är forskning eller inte. Det är snarare att de har upptäckt den skadliga inverkan på kroppen där folk blir galna till slut på grund av smärta och förstörda nerver, muskelvävnad och blodådror. År 1849 utfördes de första försöken med elektriska signaler genom muskler på människan. År 1849? Då kan man förstå allvar och trovärdighet av det vård. Det är identisk primitiv teknik nu. Skillnad är att de tillverkar apparater med ständigt nya utförande och utseende och de har kommit på massa nya expertord, sakkunniga ord. Med de orden skyddar de det brott mot mänsklighet.)

Hm, den här snubben ska föreställa forskare och forskning.?

 (det här är kvacksalveri och det skadar dennas man nerver i hans ben.)

(Det här är till och med ritad med två punkter som ska föreställa precis mätning av påstådda skadade nerver. Det enda som händer här är elektrisk ström som flödar genom kroppen på två ställen. Patient kommer bokstavligen känna två fläckar med förlorad känsel. Om patient får inte smärta också då kan han skata sig som en lycklig man, för då dör även hans förstånd tillsammans med förlorad känsel. Det här bedrägeri ser avancerad ut. De nålar skickar elektrisk ström och de plattor registrerar det elektriska stötar som apparat skickar in i kropp, eller omvänt så spelar det ingen roll. Den apparat avläser inte hastighet av elektrisk ström som går genom nerver efter som det flödar genom muskelvävnad och det kvittar för elektrisk ström om det är nerver eller muskler. Apparat avläser bara elektriska stötar som den själv skickar ut i kroppen och den registrerar sig själv. Det är bedrägeri, och de ljuger för folk. De påstår att ECT inte skadar, även om folk går öppet och berättar om sina skador i tv. Det är samma sak här. Det här är brott utan motstycke och det är staten som dödar folk.) Därför att du Dr Peter Breggin uttalar inte et ord om de alla apparater och inklusive det Neurografi är den detalj som får mig att tvivla på dina goda avsikter, men jag vet inte. Jag håller på att dö och jag försöker förstå allt efter som, hur i helvete är det möjligt att jag blev utsatt för brott och att det är staten som blockerar mig från att bevisa att jag har blivit över huvud taget utsatt för brått och att det pågar ett brott som begås mot vanligt folk.Skador och smärta driver en till vansinne den torterar en där man kämpar för livet att bärga sig från att inte begå et vredes utbrott. Staten vet om det. Det här är sätt hur staten straffar folk till döds där man kommer begå självmord bara för att smärta ska försvinna. Staten utreder och jagar folk för brott. De straffar folk för minsta lilla felsteg hårt, medan de leder folk i den här elektriska döden som får nerver dö i stora delar av kroppen. Man lider så mycket att inget på den här planet kan jämföras med det. Här har man fått nerver i kroppen dö och staten beter sig som om det är inte brott. De torterar en och provocerar på så sätt att de vill att man ska gå på skanning med elektrisk ström där de ljuger rät ut till en att det inte är skadlig. Går man på det då har man accepterat sina skador som lagliga. Även om man går på det då kan de säga vi ser inga skador. Det skanning är brott likvärdig ned allt annat. Det här använder staten för att likvidera vanlig folk med. Psykiatriska vården är inte vården som vårdar folk från att folk inte ska bli galna. DE gör folk galna och det är hela sanningen om de.

(MK Ultra brainwashing program: Former patients fight for settlement (1985) – The Fifth Estate)

(https://www.youtube.com/watch?v=kNPTLKzqjuM)

Det här video är väldigt viktigt att se noga på!!!!!!!.

Polisen och psykiatriska vården är ett och samma, en helhet som går inte avskilja från varandra även om staten i medier suggestivt lurar folk att tro på att de har inget att göra med varandra. Om man tappar humör där man blir våldsam, då kommer polisen och mördare psykiatriska vården tillsammans hem till en. I mitt fall har det aldrig hänt för mig, men jag hör på nyheter att det händer folk. I den video drogar de patient och de använder ljud bandspelare för att påverka, förändra och att hjärntvätta den mans undermedvetna. Det är det mest skadliga för det mänskliga psyke att prata till folk när de sover. Man är inte vaken och då är man extremt lät att manipulera med efter som man upplever de ord som sina egna. Även som vaken att höra ord av en främling om och om igen är skadligt. Det som de gjorde i detta video var forskning för hur ska man krossa en människa till döds och till nervsammanbrott. För att förstöra en människa för alltid använder de droger, ord genom ljudbandspelare som hörs i rummet och elektrochocker. Allt det skär kroppen och själ i små bitar och allt detta är extremt skadligt. Man kan krossa en människa best när man har skadat ens kropp. De vill åstadkomma permanent lidande som ska avsluta ens liv för alltid. De vill kunna straffa folk som begår inte brott. På så sätt kan de nå hela befolkningen. De behöver inte använda droger på oss längre. De har skräddarsytt mediciner åt staten på så sätt att de tar livet av den som tar de. Den ljudbandspelare, har de ersatt med mer avancerad teknologi som gör det möjligt för de att skicka ljud i infraljud frekvens, där ljudet hörs inte i rummet utan det är barra den som har fått det riktad mot sig som hör. Man upplever det som tankar och röster som inkräktar en utifrån. Man upplever det som besvärligt och jobbigt efter som det är inte ens egen hjärna som har producerat de tankar. De ord är främmande för en och därför är de skadliga efter som man har sina egna tankar och främmande samtidigt och då blir det konflikt där man mår inte bra på grund av det. Det är start för psykisk sjukdom. Det är så de gör en människa psykisk sjuk. Med detta, kan de döda vem som helst på väldigt kort tid. Det sista, elektriska chocker använder de för att åstadkomma skador på hjärna, som i sin tur kommer åstadkomma lidande resten av ens liv. De är ute efter att göra ens liv omöjligt att leva och de har lyckats med det. Elektrisk ström är det sista spiken som har dragit en in i graven, där man lever som en lik som vandrar i samhälle bland alla levande människor. Oavsett vilken social sammanhang man ens tänker sig, så kan man aldrig någonsin integrera i de som vanlig normal människa. Det som var ens normal liv innan man blev skadad, där det var ens vardag som till exempel fest, semester, dejting, vänskap, umgänge, äktenskap, hobby som träning, fotboll, spela någon musik instrument och inte bara det utan även man kan inte egna sig åt utbildning, vidare skolning och oavsett vad det nu kan bli så är man handikappad på grund av kropp som faller isär och dör. Så, nu som skadad av de påstådda stimulering apparater kan man plötsligt inte integrera i de alla sociala sammanhang och vara en med alla andra människor. Allt som man kan komma på så är man handikappad på fysisk sätt och mentalt sätt där ens hela liv, dygnet runt handlar bar om skador och lidande och medicinering med smärtstillande mediciner. De fråntar oss vår liv bokstavligt, där man blir död mentalt. De är ute efter att döda en och samtidigt frånta sig all ansvar från det brott som de har utsatt oss för. Elektrisk ström är naturlig kraft som förekommer i naturen. Se vad radio aktiv strålning gör mot mänskliga kroppen och då kommer man förstå att universum fysik och naturens krafter har skapat oss och det är just natur som kan förstöra och skada oss människor, som ingen annan. Det är samma sak med elektrisk ström. Elektrisk ström genomgång genom kroppen åstadkommer permanenta skador på nerver ,muskel vävnad, blod ådrar och celler, på samma sätt som radio aktiv strålning fast i det här fall skador syns inte med ögat. Därför har stater kommit på elektriska apparater av olika slag, som skadar en till döds fast man har inte dött. Lidande driver en till självmord och därför är det så effektivt för stater att döda oss där vi ska själva göra jobbet åt de det sista bit. Vi kommer begå självmord och det kommer hamna i statistik där vi har begått självmord på grund av påstådd farlig sjukdom depression och det utan någon anledning. Då får staten ytterligare verktyg och öppen vägg till att komma och ingripa på vår vanliga folks mänskliga rättigheter och vår frihet, helt obemärkt och diskret. De skapar en kedje reaktion där de har alltid nya vägar för att bekämpa oss vanlig folk med fördomar, demonisering av oss och så vidare. De skadar oss till döds och sen lutar de sig tillbaka i en relaxerade position i sina polis stolar och njuter av föreställningen. De fråntar sig all ansvar för det brott som de har utsatt oss för. De straffar vanlig folk för bagatell brott medan de begår brott och mord som de döljer under ytan med hela statliga systemet och alla statliga institutioner. Man blir en gående sår, där man lider på samma sätt som folk som har utsatts för dödlig radio aktiv strålning. Man vill så gärna leva men man kan bara begå självmord för att det ska slutta göra ont i kroppen. Mentalt är man död och det är svårt för folk att förstå att man kan vara död även om man är fortfarande i livet. Staten vet om det, medan vanlig folk kan inte föreställa sig att det är möjligt. Det är extremt liten del av folk som har fått ECT medan det handlar om miljoner som har skadas av de apparater som appliceras på övriga kroppen som påstås av olika anledningar och alla blir blockerade av staten när de börjar prata om sina skador offentligt. All lidande som de patienterna i den video berättar om, har jag också fast jag har inte fått ECT. Det är den hemlighet som stater har upptäckt, att nerver ger ett lidande från helvete där man dör på alla möjliga sätt och det skyddar de med hela statliga system. Skador som alla de apparaterna orsakar på kroppen pratas inte om på grund av att det inte är makthavare och den rika eliten som ska få det på sig och sina barn, utan det är vi och våra barn vi vanligt folk som kommer få sin kropp och liv förstörd för alltid där vi blir döda på ett eller annat sätt. De bryr sig helt enkelt inte, att vi kommer att dö.Mänskligt liv är inte värd något för stater. Elon Musk’s Neuralink är inget nytt utan det är gammal skit av påstod teknologi. Elektrisk ström kommer bränna hjärnas neuroner till aska och allt i sin väg genom hjärna. I och med att det ger stötar till hjärna på låg elektrisk strömstyrka, så kommer det ta et antal dagar tills man har börjar märka de skadorna på hjärna. Det är, hur statliga brottslingar kallar för ordstimulering av hjärna som de använder för att dra dimman framför ögonen på vanligt folk. Vad ser vi i den reklamvideon för neurolink? Vi ser tillverkning av datorkomponenter, en robot som påstås vara precis när den sticker elektroder in i hjärna. Jag blev förvånad när jag såg hur den sticker hjärna med den nålen. Den sticker rakt ner i hjärna och för mig det ser inte avancerad alls ut. Här används hans kändisskap som ett vapen för att kunna manipulera med folk. Efter som han lottar åt futuristisk utveckling av teknologi så konstig nog har han tagit det värsta av det värsta elektrisk ström apparater som har tagit livet av miljoner människor över hela planet. Hans neurolink är bara en till apparat från mängd olika påstådda Electro stimulering apparater som jag har nämnt i min blogg. Hans neuro Link är identisk med ett vagal nervstimulator (VNS) implantat, som är en anordning som kan kontrollera anfall för vissa personer med epilepsi eller et annan apparat som är avsedd för stimulering av vagusnerven vid örat som påstås minskar depression.

vagal nervstimulator (VNS):

Ett vagal nervstimulator (VNS) inplantat är en anordning som kan kontrollera anfall för vissa personer med epilepsi. Vagusnerven styr svalget (tillsammans med tung- och svalgnerven), mjuka gommen/gomseglet (tillsammans med trillingnerven), stämbandsmusklerna och påverkan och vidarebefordrar impulser från lungorna, hjärta, mag-tarmkanalen, levern och mjälten. (Här kopplar de det apparat på det mest viktiga nerver och när man blir skadad då kommer man få problem med andningen, hjärta rytm, problem med tunga och sväljreflex där man kan kvävas till döds. Efter som skador blir värre med tiden därför kommer problem bli bara värre tills man dör i någon av de alla symptom. Utöver ECT och mediciner som psykiatriska vården använder mot Depresionen så har de kommit på apparat som psykiatriska vården vården använder för att stimulering av vagusnerven vid örat och det ska påstås minska depresion. Det är så stor och upenbar bedregeri att de har inte ens lagt någon biuld på det apparat. Det behövs bara se den och genföra den med den her bild på VNS som förebiger epilepsi och dä kommer man förstå att den är identisk med den här på bild. De ljuger och ljuger. Blir man skadad det värsta är att man dör inte utan man blir en svår invalid med smärtor och sviktande kropp till döds. För att det ska sluta göra unt man har bara en enda utväg och det är att begå självmord. Det är vad staten gör mot vanlig foilk. Nu kommer vi till neurolink:

(Watch Elon Musk’s Neuralink presentation)

(https://www.youtube.com/watch?v=lA77zsJ31nA&t=328s)

som han gör är att genom att han ger en reklam om sin neurolink med en så stor entusiasm, i själva verket ger han trovärdighet åt alla de andra apparater på låg strömstyrka.  Hans neuro link är ett vapen för att döda folk på lagligt sätt. Han reklamerar döden. Han påstår att neurolink är det nya teknologiska banbrytande framsteg medan i verklighet är det inget anat än gammal skit som skiljer sig från VNS, (vagal nervstimulator) i placering av elektroder. Medan VNS placeras på Vagusnerv så placerar han sin neurolink tens apparat direkt på hjärna. Hans neurolink är likvärdig med fotdetox bedrägeri, så avancerad är den. Den kommer bara åstadkomma skador. Det är inget annat än mord. Det är till och med brott. Det neurolink kommer aldrig funka i verklighet. Han avvänder sitt populära kändisskap för att lura folk i döden. Det kan lika gärna vara staten som stor bakom det neuro link. Han kopplar det, direkt på hjärna och på grund av detta behövs det inte hög strömstyrka för att skada hjärna till döds. Det kommer ursaka skada och dän skada kommer sprida sig genom hela hjärna med sådana konsekvenser att den person kommer förlora hjärna och förstånd på grund av smärta som kommer komma efter ett år. Neurolink är brott likvärdig och identisk med ECT. För den person kommer det bli ännu värre än vad det är för mig. Neurolink det gamla skitet säger han att den ligger i embryo teknologiska utveckling stadium, även om det fins ingen avancerad i den utom att nålar är mikroskopisk små. Han ska väl inte köra en spik med hammare i hjärna på folk, för då skulle det se ut för vem som helst som något primitivt bedrägeri. Men när det kommer ord nålar som är mikroskopisk lika små som neuroner själva och då låter det avancerad plötsligt. Han nämner inte ett ord om att nerver dör av låg strömstyrka som betyder att han använder sitt namn som reklam för att lura folk in i graven. Och kolla till vem han har ämnat detta döden neurolink. Han har ämnat det åt folk som är sjuka i Parkinson sjukdom. Sådana människor lider som jag och de är desperata. Det är inte svårt att övertala och lura de in i döden. De alla olika eländiga mördar apparater är likvärdiga bedrägeri med varandra. Man blir lurad i de och sen får man kall dusch av skador och senare av staten och hela statliga systemet när man inser att det är brott på industriell skala som ligger bakom. Det är staten och den rika eliten som dödar vanligt folk inklusive våra barn. Om han vill hjälpa till folk som är sjuka då borde han satsa pengar på stamcellfärskning. Stamceller har byggt oss människor från embryo till vuxna människor. Han är en människa som drar mänsklighet i högteknologisk era när det handlar rymden och teslabill. Men neuro link är brott mot mänsklighet på grund av att denna apparat är inget nytt ottan den är samma skit som kommer drar folk in i självmord och död på grund av medicinering som man blir tvungen att ta för smärtlindring över natten och det från psykiatriska vården. Neurolink där man assimileras med maskiner i det här fal dator, är plockad från Star Trik eller från matrix där Neo kopplar sin hjärna till matrix. Scince fiktion är en honung fälla i det här fall. Det kommer lura unga från fattiga medelklassfamiljer och det kommer bokstavligen leda de i graven om de går på det bedrägeri. Han påstås bryner för vetenskap där neurolink kommer dra oss in i framtiden och assimilering med artificiella intelligens. Jag har blivit utsatt för brott och jag kommer att dö för eller senare. Jag ser sanningen nu när det är försent för mig. Men jag har min son som jag tänker på och det är för hans skull jag skriver den här blogg så att när jag är död att han inte ska glömma hur staten mördar vanligt folk och det med elektrisk ström. Det är brott mot mänsklighet och det brott som har pågått i alla tider. Foresten han säger att neurolink är i embryoutveckling stadium. Med det har han fråntagit sig allt ansvar för när folk börjar dö. Det kan vara så att det är bara en reklam som ska ge trovärdighet åt de alla andra apparater. Om du reklamerar din neurolink med så stor entusiasm varför kopplar du den inte på dig själv. Du kommer plocka någons barn från familjer och rakt ut på kyrkogården. Om det är ofarligt, testa det då på dina egna barn.Förresten, jag kanske inte är så bekant och utbildad att prata om neuralink, men här är några människor som är utbildade och som vet vad de pratar om när det gäller neuralink.

(https://freethoughtblogs.com/pharyngula/2017/04/24/more-criticism-of-neuralink/)

Jag ser inte varför Musk ens bryr sig med ledningar. Så länge han dagdrömmer, varför inte bara förklara att Neuralink kommer att utnyttja någon form av bärbar fMRI-teknik med ultrasvaga magnetfält bla bla SQUID arrays bla bla micrometer bredd voxels bla? Säkert, icke-invasivt och inte mer fantasifullt än det gränssnitt som han redan föreslår.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.