Kapitel 12 Svensk -2019-08-29

1

  • Det finns inget mer farligt än stora folkmassor som har insett att makthavare håller på att frånta de grundläggande mänskliga rättigheter och deras frihet.Folk inser sanningen lätt när makten kränker deras mänskliga rättighet genom att stifta lagar där makten uppenbart bryter mot folks mänskliga rättigheter och deras frihet,där de kommer fängsla och föra de långt borta för banala värdelösa grejer.I sådana fall fattar man att förmodligen man kommer inte levande  därifrån och då reser sig folk mot statlig övergrepp förenade i en desperat kamp för sin och sina barns frihet och så ska det vara. Så långt min syn når när jag ser det Svenska mäktiga media propaganda så ser jag att varenda nyhet är vinklad på så sätt att nyhet direkt gynnar och stärker bara bild av Svenska staten som den rättfärdige och rättvisa.Jag tror inte på något vad de påstår har hänt.När man ser med sina egna ögon då kan man tro på att det är sant,eller om en vanlig människa som är knuten nära till det händelse plats säger att det har hänt,även då kan man tro på det.Att man kan bli mördad helt oskyldig av det Svenska staten har jag aldrig anat att något sådant är möjligt och det är just det kriminell gärning som Sverige har utsatt mig för.Medier är mästare på att omvandla lögner så att de ser ut som sanningen.I medier vinklar de alla nyheter i statens fördel som stärker bara den bild av staten som rättvis,rättfärdig auktoritet lagen som dömer folk och delar ut rättvisa.Tack vare medier bli staten trodda av vanligt folk för alltid.I medier på radio eller tv säger de att Psykiater doktor har sagt eller att Psykolog har sagt om hur kan man känna igen och se att ett barn mår psykiskt dåligt.De säger att,det är viktigt att känna igen signal på symptom på barns dåliga psykiska ohälsa och att kunna prata med barn och söka den professionella hjälp som råkar vara motpol till polisen det statliga bödel psykiatriska vården.Det här är till att manipulera med föräldrar så att de ska ha förtroende för staten så att de ska överlåta sitt barn rätt in i klor på statens händer där barn kommer sakta men säkert bli erbjudna livslång medicinering som kommer bara förstöra deras barn.Polisen kan komma i vilken hem som de önskar komma i,helt obemärkt rätt in i deras och deras barns drömmar och på det sätt polisen kan få vilket barn som helst psykiskt sjuk.Det statliga systemet och det rika eliten pekar gärna finger på oss vanlig folk hur det passar för de som har absolut inget som de sjuka syndare som för det mesta av alla begår brott och fel.De gärna stämplar oss som psykopater och mentalt sjuka människor för att binda folks fördomar mot oss så att vår röst ska förklaras som ogiltig så att vi får ingen påverkan på övriga vanliga folk som är inte under polis utredning.De har makt ,pengar och de ser på oss från molnen som om vi fattiga befinner oss i en myrstack där de ser oss genom de små håll som vi har byggt för att vi skulle kunna försörja oss och förflytta oss från hem till arbete,fram och tillbaka i våra betydelselösa små kryp liv.De har allt vad de önskar sig makt,pengar,kändisskap lyx liv och det räcker inte för det gudomliga makt härskar eliten,så därför vill de kunna frånta från oss vanlig folk allt från vår frihet,våra mänskliga rättigheter och inte bara det utan de tar livet av oss genom att frånta vår egen kropp från oss,där de har tillverkat problem som kan aldrig fixas och de har lösningen på problem i vår liv om vi råkar gå i deras döds fälla som kommer vara ett problem som kan aldrig repareras som är de alla olika elektriska döds apparater och lösningen på problem är det livslånga medicineringen med det smärtlindring från psykiatriska vården så att vi inte dör på en gång,direkt.Istället ska vi dö en utdragen död i det värsta lidande och plågor som det makt systemet har aldrig uttalat et enda ord om.Förintelseläger som syns inte.De har tjänat miljarder på att skada folk hela vägen tills deras dödsbädd lidande och samtidigt har de tjänat 100 gånger mer på deras läkemedels drogkarteller som ger oss smärtlindring för det problem som stater har skaffat.De har kanske tjänat tusentals miljarder genom försäljning av de läkemedel och allt det på bekostnad av vanlig folk oavsett ras,religion eller etnisk tillhörighet.De skadar oss och våra barn till döds.De människor som staten ser som ett hot blir förintade från samhälle på det här folkmord sätt.Det är på detta sätt polisen de utreder och klarar brott.De skadar oss till döds så att vi i döds lidande skriker öppet offentligt som skadade djur så att alla ser och lägger märke till oss skadade djur och med sådana skador skulle det bli bättre om vi vare döda.De vill att man ska hata de,att man ska göra sig själv till ett Sveriges fiende när man väl har insett som skadad det omfattning av ens skadade kropp och avslutad liv.Man kan inte känna något annat än vrede och hat på grund av det lidande och det brott som man har blivit utsatt för.Makthavare och det industriella företag rika eliten dödar oss vanlig folk för att de ska kunna få sina miljarder.De förmedlar sig själva som redare av världen och planet genom att de visar sin humanitära sida där de skänker pengar till humanitära ändamål.De ger oss till och med råd hur även vi också kan bli rika,var vi ska satsa våra växel pengar så att vi förlorar även det som vi har  och att de växelpengar går över till in i deras kassa.Allt som de pratar om är mänskliga rättigheter.De kämpar för kvinnor som har blivit sexuellt utnyttjade.För sexuellt utnyttjad kvinnors lidande har det västerländska makt demokrati stort förståelse för där de ger sin statliga empati i deras lidande och för det skräck som de kvinnor har varit med om,medan från mig har det Svenska makten tagit alt och det är förklarat best genom det blogg som jag har skrivit.Det ondska,det brott som det Svenska staten har utsatt mig för är så avancerad att jag var tvungen att skriva nästan hela jävla bok i det blogg för att visa hela sanningen hur illa det Svenska staten har skadat mig till döds och jag är inte ens färdig för jag dör dag efter dag om och om igen.De utgav sig för mig som om de var mina redare som har räddat mitt liv.De har agerat för mig som att de vill hjälpa mig  och få mig på så sätt att jag ska inte begå fel och att jag ska inte genera mig själv men i verklighet deras fälla sträcker sig i över 13 år och på en utdragen tortyr sätt har de byggt en bild av mig som galen.Det är bara det att jag såg inte så långt fram i framtiden.De ledde mig och lurade mig i det permanenta elektriska skada där min kropp och själ dör samtidigt och nu är jag psykiskt sjuk för elektriska skador skadar kroppen på sådan sätt att skadade nerver skickar förvrängda signaler till hjärnan fulla av smärta och lidande och det skadar hjärna men jag är medveten om vad som händer med mig och det är det som jag skriver till mänsklighet vanlig folk oavsett ras religion och så vidare bara till vanlig folk efter som det här elektriska döden har alla stater lagt ut som en minfält där makt eliten känner till sanningen om det men inte vanlig folk.De håller tyst om det så att vanlig folk kan gå i det fälla.Vi alla är fattiga och vi sitter i samma båt som sjunker medan eliten där uppe dödar oss och våra barn hur det passar för de.Vilka psykopatisk sjuka psykfall kunde komma på ide att elektrisk ström kan användas till allt genom att låta elektrisk ström flöda i människans kropp.Det är bara stater som kommer på något så ondskefullt ,vem skulle det bli annars.Straffa folk som är dömda för mord i elektriska stolen.Framkalla det värsta lidande i dödsögonblick.De människor har begått mord men även oskyldiga säkert har bränts till döds på en sådan sätt.Ta nästa,folk som har begått brott och som vill inte eller klarar inte att erkänna brott.Polisen torterar de till vansinne i åratal som inkräktare som kommer i deras drömmar,och det helt obemärkt där folk är inte ens medvetna att deras psykiska kollaps beror på främmande korrupta tankar som de tar som sina egna medan de i själva verket är viskade och uttalad av polisen genom tusentals meningar i årtionde där polisen plockar isär och skadar deras själ i små bitar.De vilseleder och ramkallar for sådana personer alla tänkbara psykiska sjukdomar där de får folk att skada sig själva i rena olyckor som skulle annars aldrig hända om de var psykiskt friska.De är ute efter att framkalla skador på kroppen så att de personer som polisen utreder ska känna bara lidande och förstörelse av deras kropp och själ.De fråntar av en alla mänskliga egenskaper så att man kan inte fungera som en normal människa och tack vare det fortsätter man begå fel efter fel och då faller man rätt in i graven.Samtidigt skadar de ens familj på samma sätt till och med ens barn.De vilseleder ens barn i fel riktning där man kan inte ens reda sitt eget barn från att barnet tar felaktiga beslut.Om sådana av polis utredda för brott vuxna personer erkänner inte brott då blir de pressade till en så förstörd skick att deras uppmärksamhet försvinner helt där de vill göra vad som helst bara för att bryta sig ut från den psykiska kollaps full av döds ångest och självmords tankar. Naturligtvis ur det statliga systemet kommer inget annat fram till oss än bara lögner och då kan psykiatriska vården ljuga för de att de har botemedel som kommer ta de ur det djupa Depression och det är ECT.Går de på det då blir de mördade,brända ur sin ägna hjärna och kroppen för alltid.De erkänner inte brott men det spelar ingen roll för staten har åstadkommit det som staten vill och det är att skada de permanent och frånta de alt så att de bara känner döds ångest som kommer paralysera de så att de kan aldrig någonsin fungera som normala människor och på så sätt man är inte förmögen att känna lycka,glädje,tro på framtid,istället känner man dödsångest,en mördande smärta som driver en till vansinne och självmord på grund av det lidande mörker där man vet att man kommer aldrig någonsin se ljus och man kommer aldrig vara normal igen,man kommer aldrig må bra igen efter som ens kropp dör.Inte ens cancer får kroppen och nerver att dö medan man lever.Ens liv är avslutad tills man dör.Tack vare ECT dödliga skador kommer de förlora allt i sin väg.Från skillnad av de som vill inte erkänna sina brott så har jag erkänt allt väldigt snabbt efter som jag insåg att det är omöjligt för mig att kämpa emot deras ord för de väcker en nästan till gränsen till vaken tillstånd så att man kan inte sova och det är mördande psykiska tortyr.

2

Prova att inte sova så får ni se vad som kommer att hända med er.Jag insåg att det bästa för mig är att avtjäna mina brott misstag i livet och förtjäna min frihet,men jag räknade inte med att mänskligheten är ond.Svenska staten pratar om mänskliga rättigheter medan till mig har de inte tillåtet mänsklig rättighet att avtjäna mitt brott i fängelse.Istället har de lurat mig i falsk trygghet precis som det övriga befolkningen som är lurade på samma sätt där vi alla tror på det Svenska media propaganda att vi går säkra medan staten avrättar befolkningen genom de alla elektriska apparater.I 13 år har de lurat mig till att jag ska hoppas och jag hoppades eftersom jag var inte skadad då med elektrisk ström.Jag tänkte normalt.Depression var utplånad ur min hjärna.Jag levde utan den vidriga Seroquel helt frisk.Jag tränade,var smal vältränad och snygg.Att skriva en enda ord om mig och mitt liv helt öppet existerade inte i mitt huvud.Jag var lycklig men jag var ensam och isolerad med ständigt närvaro av polis röster om nätterna där de bara övertrasserade min hjärna med meningar och information om alt.De stärkte min själv känsla och de pratade positivt  i 13 år men de även provocerade mig med jämna mellan rum också.De hade alltid en åsikt av varenda tanke jag hade så till slut var det alltid deras åsikt som var det sista ord.För mig såg det alltid ut som om de försöker att hela tiden inge tvivel i mina tankar och mina beslut.De har varnat mig för allt möjligt men de uttalade inte en enda ord om att det finns en dödlig fälla som staten använder för att puta folk in i graven.Jag tänkte att de har kanske en dold plan för att leda mig i en fälla  för det är så det brukar vara i livet när främlingar visar sin överdrivna försök att utge sig som vänlig och som inkräktar på ens liv med massa varningar för fara.De sa till mig,vad ska vi ha Vahid för baktankar.Vi är polisen,vi sätter inte fällor till folk vi utreder barra  brott.Och det var då jag tänkte att det finns ingen fälla och då gick jag i det Sinful elektriska döden.Så nästa elektriska fälla var den att staten lurade mig med ord i årtionde att jag ska hålla mig ensam i isolering.Så nästa elektriska fälla var den 9 volt apparat som aldrig nämns och som har aldrig nämnts av stater.Staten lurade mig med ord i årtionde att jag ska hålla mig ensam i isolering.De inkräktar med våld in i mina drömmar medan samtidigt de vill aldrig döma mig.Nu när jag har blivit skadad av det dödsfälla som de har lagt ut till oss så faller jag isär som en människa.Min personlighet har blivit totalt förändrad sen det smärta kom för två år sen.Minna naturliga spärren som vi alla människor har där vi kontrollerar vår beteende så att jag begår inte fel är helt utraderad ur mitt huvud.På grund av skador har jag börjat ta ologiska beslut efter som jag känner att jag dör och min psykiska medvetenhet existerar inte i vissa stunder.Därför är jag ibland oförmögen att tänka klart på grund av skador och på grund av det kan jag inte tänka klart efter som i visa stunder är jag bokstavligt psykiskt död medan i verklighet mitt skall finns bara kvar,min kropp men inte min själ.Det lidande framkallar en dödsångest som driver mig till att jag tar alkohol och det är då jag begår ologiska fel när jag är hemma ensam.Jag har ingen kontroll över mig.Jag tänker ologisk,jag gillar visa grejer ologisk,jag gör grejer som jag inte gillar.De har förvandlat mig genom deras ord tortyr i 17 år nu till något fullt och äckligt som jag vill inte bli på grund av att det svenska polisen har torterat mig i över 20 år.Nu är de här elektriska skador sista spiken som Sverige har spikat i min dödskista.De skador övertygar mig att allt det som Sverige har fråntagit mig är bekräftad som accepterad permanent oåterkalleligt och omöjligt att reparera missbildad själv bild av mitt kropp och själ.Det är så uppenbart för mig nu att de elektriska skador utgör en helhet med deras ord.Det är först nu när jag är skadad till döds som det händer att jag har fakta om att jag är döende och att det är deras ord som har lätt mig i det döds villoväg och med den smärta får jag flera gånger per dag en panikkänsla där jag inser att deras ord och skador tillsammans är för mycket för mig och då får jag insikt att jag är död och då kommer döds ångest där man ser bara en utväg och det är bara döden som kan få slut på lidande.Jag ser så klart att det är Svenska staten som har dödat mig på det avancerade sätt.Det är det mest avancerade fysiskt och psykologiskt statlig förintelse av medborgare där staten leder en i en enkelriktad livets väg utan återvändo där man kan bara ta livet av sig.Jag är bortom all räddning.Det finns inget liv för varken mig eller mitt barn.Sverige dödar oss invandrare genom det mest avancerade psykiska krigföringen i mänskliga historien.Det omänskliga lidande när smärta är som störst på dagen får jag en overklighetskänsla.I vissa stunder känner jag mig som om jag existerar inte i det levande värld medan jag lider i det smärta följd i sin tur med vrede på grund av det lidande och vrede på grund av det brott som jag har blivit utsatt för av det Svenska staten och det hela statliga systemet,medveten i insikt att det är stater som använder det värsta av det värsta på planet folkmord redskap mot oss vanlig folk.Den insikt att de har inte velat döma mig och istället har de tagit livet av mig och att de fortsätter att inkräkta in i mina drömmar,att de pratar om vanlig folks brott medan de låter de Sinful Danska massmördare  sälja vidare det döden till oss alla och insikt att om även våra barn hade gått i det då skulle vi förlora våra barn för alltid.Våra barn befinner sig i livsfara efter som det folkmord redskap finns även nu och det säljs utan någon varning.Stater skidar det död så det spelar ingen roll vad jag skriver.Nu fick jag ytterligare av fakta och jag inser att polisen har skadat mitt barn på samma sätt som de har skadat mig.Mitt barn är vilseledd i dålig beteende där han fastnar för fel grejer precis som majoritet av invandrare ungdomar.Jag pratar för honom om allt men jag kan inte göra något för att reda honom ur de polisens klor.Så gör polisen mot oss alla.Kollektivt på ytan är det viktigt vilken politisk parti är den som kommer vinna.Om staten har inte skadat oss aldrig då har vi ingen anledning att ifrågasätta de och då tror vi på de blint.Men om de har kränkt och totalt fråntagit ens mänsklig rättighet och ännu värre om de har dessutom utsatt en för brott och skadat en till döds då inser man att staten är en bedrägeri lögn,en fabrik som stämplar ut i medier lögn efter lögn på industriell skala bara för att kunna manipulera och att behålla kontroll över folkmassor.När man inser att alla politiska partier back i tiden använder sig av dödliga fällor där de genom industri tillverkar det elektriska döden som de sen lanserar som trojan häst till oss och våra barn,bara för att lura oss i döden då inser jag nu som döende att det spelar ingen roll för mig vem av de vinner efter som de är alla onda psykopatiska massmördare som verkar vara njuter av det resultat på polisutredning över 20 år som till slut har förvandlat mig till en handikappad,en levande lik som håller på att dö dygnet runt.De alla oavsett vad de står för vänster,höger eller mitten,alla de medverkar och har medverkat i alla tider i det folkmord.Nu vet jag att om mitt barn hade gått i det fälla som jag har gått i då vet jag i förväg att glädje,lycka,leende och själva livet skulle försvinna från mitt barns ansikte.Det skulle försvinna för alltid.Jag skulle se mitt barn dö framför mina egna ögon.Det skulle inte existera en enda sak som jag skulle kona göra för att hjälpa mitt barn att må bra igen.Även om jag hade berg av pengar att kunna köpa alt som han önskar sig vill ha,så skulle det inte hjälpa honom ett dugg.Alt det som han önskar sig nu skulle inte betyda något för honom om han hade blivit skadad av det Svenska statens dödsfälla,för man bokstavligt dör i döds lidande på fysisk och psykisk sätt.Jag upprepar med jämna mellanrum att varna honom för det statliga brott som staten använder för att döda oss så att han glömmer inte på vad de elektriska trojaner är för något.Det elektriska döden startar en inflammation som får kroppen att vända sig mot sig själv som leukemi.Hälla kropp kollapsar på grund av de skador och allt det lidande slår rätt in i hjärna så att jag kan säga att jag mår fruktansvärd dåligt psykisk för elektriska skador är lidande och psykisk sjukdom från helvete.Det är det döds lidande som psykiatriska vården kallar för alla fantasi påkomna av staten diagnoser på psykisk sjukdom,för man kan aldrig någonsin må bra igen och då stämplar de en som psykisk sjuk efter som man pratar om paranoida tankar där staten är inblandad i någon påstod komplott mot en som mig till exempel.Det här har jag hört för en evighet sen att sådant har hänt folk men jag var ung och frisk då.Nu har staten lät även mig själv över 20 år av polis utredning i det död utan återvändo.För mig känns det som att min kropp torkar ut och den vissnar bort med en pågående vävnadsdöd och det accelererar och blir allt mer värre.Kroppen hos mig förlorar funktion medan smärta är lika med cancer,ms,leukemi.Jag är som en zombie och det har Svenska staten get mig fullständigt på lagligt sätt.Att en människa kan bli skadad i en så stor omfattning så som jag har blivit ska inte vara möjligt i en samhälle i freds tid.Om en medborgare kan bli så skadad till döds då går ingen säker av vanlig folk.Om en kan bli fråntagen sina mänskliga rättigheter då kan det bli alla.Mänskliga rättigheter och frihet existerar inte i verklighet.Det är bara västerländsk politik propaganda som politiker använder i sin politiska program för att köra vanlig folk i falsk trygghet att folk ska känna sig trygga medan alla politiker oavsett deras skillnader medverkar i det folkmord.Asså de kan välja vem som helst av vanlig folk,oss och våra barn och de håller på tills de har dödat oss och som ni ser de dödar oss.Svenska staten spelar på våra vanliga folk känslor genom deras främsta språk verktyg det mäktiga Svenska media propaganda.Medier serverar gärna att deras pressfrihet är hotad som är en ren propaganda lögn serverad av det politiska toppen,den rika eliten och stater för att övertyga oss folk massor på att medier påstås vara förhindrade att prata sanning lite överallt på den här planet Jorden,medan det är just medier som vilseleder oss vanlig folk i falsk trygghet så att vi tror på att medier har sagt och varnat oss för alla tänkbara hot.De visar gärna brott som kriminellas gäng har begått och åt sådana brott gör de reklam i tv nyheter och olika program medan de nämner inte ett enda ord om det massmord som jag och miljoner andra i hela världen har gått i som just de medier lurar oss in.När staten ser en kriminell gäng då använder de sitt media propaganda genom att sega,den här kriminella gäng är en fara för hela samhälle.Inte nog att de har all vapen genom beväpnade poliser och militär arme så presenterar de sig även på vanlig folk där de hetsar upp hälla befolkningen mot de kriminella gäng så att de ska isoleras och märkas som måltavla för hela vanliga befolkningen.Kriminella är fara för samhälle medan det här elektriska massmord som stater begår diskret på befolkningen utan att uttala ett enda ord om det,så är det inte en fara får befolkningen.Det är likadant som förr i tiden när makthavare har pekat med finger på oskyldig folk,den här kvinna är en häxa och då bränner de en oskyldig människa i en stor eld brassa levande,medan det är just de psykopatiska makthavare själva som är det största ondskan.Tack vare deras makt övergrepp genom medier på befolkningen så kan de fortsätta med det folkmord brottslighet helt ostört precis så som makthavare nu hänger ut kriminella medan de stympar och massakrerar oss vanlig folk till döds genom ren gift skadliga fällor som de har lagt ut till oss och våra barn.Kriminellas brott är det enda som visas i tv och det är det sätt hur staten bekämpar gäng brottslighet där de hänger ut kriminella medan de håller tyst om sina ägna mas slakt kriminella förbrytelser.Men det som inte syns är det som inte finns,den hemlighet på vad svenska staten och stater överhuvudtaget är för något i verklighet och hur de begår mord medan de utreder brott. Svenska medier visar inte det hemlighet att polisen har haft sina klor i de kriminella ungdomars syne sen deras spädbarns ålder,varje natt efter natt och hela vägen upp till deras vuxna ålder med störande skadliga parasit polis ord som inkräktar i ungdomars drömmar där poliser skadar och läder de med undermedvetna förslag ord i vilken skadlig beteende riktning som polisen önskar sig att vilseleda de i och även att polis kan göra så mot oss alla håller medier tyst om back i tiden över 50 år minst.Medier pratar vad staten vill att de ska prata om och de håller tyst om folkmord som staten vill censurera så att staten kan mörda befolkningen lätt och enkelt.Mediers frihet var aldrig hotad.De är hundra gånger större och mer onda Svensk statlig kriminella förbrytare än vad själva kriminella brottslingar är  och det är inte bara de utan alla medier på den här planet vilseleder vanlig folk in i döden.De är de huvudansvariga som leder oss vanlig folk och våra barn rätt in på kyrkogården.Politiker,medier,offentliga personer storheter och kungligheter hetsar upp folk om klimat förändringar,hur det är en fara för oss och våra barn medan miljoner dör på grund av det elektriska döden av olika slag och där är storheter tysta om vår undergång och slutet på våra liv.Där leder de alla tillsammans oss genom politiker,polisen, psykiatriska vården,allmänna vård och medier rätt in i lidande som bara döden kan få stopp på.Att klimatförändringar är en fara för oss vanlig folk och våra barn är egentligen ingen problem utan det som är problem är att statliga makthavare och det rika eliten och deras familjer är hotade.De och deras barn är hotade av stor klimat katastrof som kommer inte gå vända om när det väl har tippat över.Ingen bryr sig om oss vanlig folk när staten dödar oss vanlig folk.Det finns ingen kunglighet,offentlig personlighet,medier eller politiker oavsett vilka politiska partier de tillhör till, alla de tillsammans medverkar i folkmord av oss vanlig folk.Det finns ingen av de som är värd att nämnas för alla de är så falska så falska de kan bara bli.Jag tycker också att det är fel och det mest korkade som vanlig folk oavsett om de är ungdomar,kriminella gäng och överhuvudtaget medborgare som jobbar bara för sitt överlevnad ska resa sin hand på varandra.Vad jag ser och vad jag har sett hittills vi vanliga dödliga pratar och har aldrig pratat med varandra och åt varandra.Vill vi göra det då går det alltid genom Staten,politiska partier.Det är alltid statens ord som vi vanlig folk hör till slut som den sista.Jag har röstat på en politisk parti och du har röstat på en annan och då är vi lite som fiende.Oavsett ras,religion,etnisk tillhörighet,kriminalitet så manipulerar makten med oss som med dagis barn med rena billiga fasoner där de spelar på våra känslor och vi byter i fälla.Kriminella döda inte och skjut inte varandra.Sikta inte med vapen på varandra.Se vad de har gjort mot mig som har aldrig begått ett brott i Sverige.Tänk då vad de gör mot er som begår brott.De andra folk som ni dödar är som er familj som ni har inte råkat träffa ännu.Rikta aldrig ett vapen mot vanlig folk.Mitt liv,är liv och deras liv är värt lika mycket som en säck av matavfall som kastas i sopor,efter som vi är vanlig fattig folk.Makthavare och det rika eliten riktar våra vapen och vår hat alltid mot oss varandra vanligt folk antingen på grund av religion,ras,kriminella och laglydiga medborgare och så vidare genom media tv ,radio,olika tv program filmer och så vidare.Ni som dödar varandra gör en fatal fel.Ni utgår på grund av det statliga propaganda att det är standard att kriminella dödar varandra efter som det måste vara så för att bli rik på kriminell brott.Men se hur staten ger rätt till Sinful massmördare att döda och de stoppar inte massmördare.Man ser deras leende och de fortsätter att döda oss och våra barn.Ni skjuter varandra och då slutar ni i fängelse resten av er liv och där ifrån kommer ni ut som skadade för livet psykiskt medan som ni ser hur stater dödar oss.Ni kan begå alla brott utan en enda skjuten pistol kola.Gå och slut fred med alla motståndare efter som staten är kriminell många gånger mer en vad ni själva är.Stater dödar mig och mitt barn.Stater dödar er och era barn,tro på mig det är sanningen.Det är Politiker och deras barn,poliser och deras barn,psykiatriska vården och deras barn,allmänna vården anställda och deras barn de rika miljardärer som tillverkar döden och deras barn som är samhälle medan vi oavsett ras,religion eller vilken fan som helst skillnad det kan bli nu,är slavar som blir mördade av makten och det rika eliten.Ni kommer i konflikt med varandra som leder er till att ni dödar varandra på grund av den eviga makt propaganda att ni måste vara tuffa MMA fighter som ska inge rädsla i er motståndare.Men ingen är rädd tro på mig.I och med att ni möter folk med våld då skaffar ni anledningen för den andra att han dödar er.Se hur staten dödar oss med utlagd dödsfälla som de håller tyst om.De drar leende i ansikte och det är allt som behövs för att döda er och era barn.Om ni ska skylla på någon då ska ni sikta på politiker,poliser,psykiatriska bödel massmördare,allmänna vården som skidar döden från att komma till domstol,alla medier som existerar oavsett vilken som håller tyst om folkmord.Det är de och deras familjer som lever i frihet och demokrati och oss alla vanlig folk dödar de.Det är de och deras familjer som lever i frihet och demokrati och de dödar oss alla vanlig folk på ett eller annat sätt.Om ni ska skylla på någon då ska ni sikta på de alla tillsammans för det är vi fattiga och de mäktiga och rika makt eliten.Åt i helvete med de alla.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.